zostań naukożercą!

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w 2015 roku dla licealistów będzie przeprowadzany w nowej formule .

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
•    dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎
•    czterech egzaminów w części pisemnej.
Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎
Chcesz się dobrze przygotować do egzaminu maturalnego z matematyki? Zapisz się do NAUKOŻERCÓW na zajęcia z matematyki. Formularz kontaktowy zaznaczony kolorem czerwonym na dole po prawej stronie.