zostań naukożercą!

Naukowcy o szachach

Noir Michel – Le Développement des habiletés cognitives de l’enfant par la pratique du jeu d’échecs [Lyon 2002]

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/noir_m/info

Praca doktorska opisująca rozwój umiejętności poznawczych u dzieci grających w szachy. Autor podkreśla wysoki poziom funkcji poznawczych, który zachodzi podczas nauki gry w szachy. Naukowiec potwierdził w swoich badaniach wpływ gry w szachy na długoterminową organizację pamięci, głębokość analizy problemów i radzenie sobie z ich rozwiązywaniem.

Blanco Uvencio – Chess and Cognitive Capacities

http://cis.fide.com/images/stories/downloads/Blanco_-_Chess_and_Cognitive_Capacities_2009_Turin_conference.pdf

Profesor Blanco w swojej prezentacji z Turynu (2009) podkreśla , że w celu zapewnienia strategii optymalizacji myślenia uczniów wymaga się poprawy dwóch podstawowych grup umiejętności w rozwoju jednostki w młodym wieku: umiejętności werbalnej oraz umiejętności matematycznych. Badania pokazują, że nauka myślenia, uczenia się jak mówić i rozumować są procesami, które są ze sobą ściśle powiązane. W rzeczywistości, w dzisiejszych czasach nikt nie ma wątpliwości, że jednym z podstawowych celów edukacji jest nauczenie ludzi samodzielnego myślenia. W celu poprawy efektywności nauczania w klasie, konieczna jest realizacja strategii i programów wspierających rozwój umiejętności językowych oraz rozumowania matematycznego. Zadania te mogą być zrealizowane poprzez zajęcia szachowe.

Romano –  Does Chess Playing Improve Math Learning? (2011)

http://cis.fide.com/images/stories/downloads/sam_research-barbararomano.pdf

Włoski profesor pokazuje wyniki uczniów oraz udowadnia niski koszt zajęć szachowych, które przekładają się na poprawę umiejętności matematycznych. W artykule przedstawione są wartości liczbowe, które pokazują wpływ gry w szachy na osiągane wyniki testów. Profesor pokazuje między innymi, że uczestnicy zajęć szachowych poprawili rezultaty swoich testów o 17,3%, a uczniowie uczestniczący w innych formach zajęć wspomagających nauczanie poprawili się o 4,6%. Więcej przykładów potwierdzających zalety gry w szachy można przeczytać w artykule.

Trinchero –  Chess as a cognitive training ground

http://cis.fide.com/images/stories/downloads/chess_as_a_cognitive_training_ground-robertotrinchero.pdf

W artykule przedstawia wyniki badań dotyczących zajęć w szachowych w szkołach w ciągu 6 lat (2005-2011). Najważniejszym wnioskiem jest to, że gra w szachy jest cenną pomocą w doskonaleniu umiejętności poznawczych. Jedną z większych zalet szachów jest fakt, że są one grą, a uczniowie nie postrzegają jej jako zwykłego procesu uczenia się. Proces rozwoju umiejętności następuje w sposób pośredni.

 

BADANIA NAUKOWE W NEUROLOGII

 

Relation of Cognitive activity to risk of developing Alzheimer (Wilson’s neurology)
American Academy of Neurology, 28 May 2008. R.S.Wilson (PhD); P.A.Scherr (PhD, ScD), J.A.Schnedier (MD), Y.Tang (PhD), P.A.Bennett (MD)

Mind Games May Trump Alzheimer’s Study Cites Effects of Chess, Bridge

The Washington Post, Shankar Vedentam, 19 June 2003

Knight’s move thinking? Mild Cognitive impairment in a chess player (Neurocase)
H.A.Archer, J.M.Schott, J.Barnes, N.C.Fox, J.L.Holton, T.Revesz, L.Cipoletti, M.N.Rosser  26 Fabruary 2008

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

http://cis.fide.com/en/reports/92-resource-and-information-centre